Snacks


Niçoise
Salade, tomates, mozzarella, olives, thon, pommes de terre, oignons, persillade
Prix5.50 €
Nuggets 5 pièces
Prix3.00 €
Nuggets 10 pièces
Prix5.50 €
Poulet
Salade, tomates, mozzarella, poulet, olives, persillade
Prix5.50 €
Printanière
Salade, tomates, mozzarella, jambon, champignons, olives, persillade
Prix5.50 €
Tenders 6 pièces
Prix5.50 €
Océane
Salade, tomates, mozzarella, saumon fumé, olives, persillade
Prix5.50 €
Tenders 12 pièces
Prix9.50 €
Tenders 24 pièces
Prix17.50 €
Wings 8 pièces
Prix6.50 €
Wings 16 pièces
Prix10.50 €
Wings 32 pièces
Prix20.50 €
3 Fromages
Prix4.50 €
Jambon
Prix4.50 €
Nutella
Prix4.50 €
Portion de potatoes
Prix2.70 €
Poulet
Prix4.50 €
Saumon
Prix4.50 €
Thonata
Prix4.50 €
Viande Hachée
Prix4.50 €